RISULTATI PULCINI 2012 ARAN.

2012 Inter – 2012 Lombardina Arancione – 1a Campionato, 16/10/2021

1° Tempo: 2012 Inter: 6 – 2012 Lombardina Arancione : 0

2° Tempo: 2012 Inter.: 2 – 2012 Lombardina Arancione: 0

3° Tempo: 2012 Inter: 1 – 2012 Lombardina Arancione: 2

2012 Masseroni – 2012 Lombardina Arancio; 3a campionato 30/10/2021

1° Tempo: 2012 Masseroni: 1 – 2012 Lombardina Arancio: 1

2° Tempo: 2012 Masseroni: 1 – 2012 Lombardina Arancio: 0

3° Tempo: 2012 Masseroni: 1 – 2012 Lombardina Arancio: 1

2012 Lombardina Arancio – 2012 Alcione; 4a campionato, 6/11/2021

1° Tempo: 2012 Lombardina Arancio: 2 – 2012 Alcione: 2

2° Tempo: 2012 Lombardina Arancio: 0 – 2012 Alcione: 3

3° Tempo: 2012 Lombardina Arancio: 0 – 2012 Alcione: 2

Giochini: 2012 Lombardina Arancio: 1 – 2012 Alcione: 1

Risultato finale, 2012 Lombardina Arancio: 2 – 2012 Alcione: 4

2012 US Seguro – 2012 Lombardina Arancione; 5a campionato -13/11/2021

1° Tempo: 2012 Seguro: 0 – 2012 Lombardina Arancione: 0

2° Tempo: 2012 Seguro: 0 – 2012 Lombardina Arancione: 0

3° Tempo: 2012 Seguro: 1 – 2012 Lombardina Arancione: 0

Shutout: 2012 Seguro: 1 – 2012 Lombardina Arancione: 1

Risultato, 2012 Seguro: 4 – 2012 Lombardina Arancione: 3

2012 Lombardina Arancdio – 2012 Centro Schiaffino; 6a Campionato 20/11/2021

1° Tempo, 2012 Lombardina Arancdio: 1 – 2012 Centro Schiaffino: 3

2° Tempo, 2012 Lombardina Arancdio: 2 – 2012 Centro Schiaffino: 0

3° Tempo, 2012 Lombardina Arancdio: 2 – 2012 Centro Schiaffino: 0

ShoutOut: 2012 Lombardina Arancdio:1 – 2012 Centro Schiaffino: 1

Risultato Finale: 2012 Lombardina Arancdio: 3 – 2012 Centro Schiaffino: 2

2012 Aldini – 2012 Lombardina Arancio; 7a campionatao 27/11/2023

1° Tempo 2012 Aldini: 4 – 2012 Lombardina Arancio: 0

2° Tempo 2012 Aldini: 0 – 2012 Lombardina Arancio: 0

3° Tempo 2012 Aldini: 2 – 2012 Lombardina Arancio: 0

Giochini 2012 Aldini: 1 – 2012 Lombardina Arancio: 1

Risultato finale: 4-2